Người đưa tin 24G

Bãi thải bôxit nằm giữa khu dân cư ở Lâm Đồng

12/10/2018

Xỉ than, tro bay và bã vôi là những chất thải trong quá trình sản xuất alumin tại Tổ hợp bôxit – nhôm Tân Rai (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) nhưng lại không được xử lý mà chất thành đống tại một bãi đất lớn trong khu dân cư, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân xung quanh.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »