Thời sự địa phương

Vĩnh Long: giải ngân 5 tỷ đồng giúp bà con dân tộc Khmer nghèo tạo đất sản xuất và chuyển đổi nghề

15/10/2018

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020, tỉnh Vĩnh Long được phân bổ 5 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào Khmer nghèo phát triển sản xuất.

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »