Thời sự địa phương

Vĩnh Long tập trung thu hút nguồn vốn FDI

18/10/2018

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng kinh tế – xã hội theo nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, thời gian qua tỉnh Vĩnh Long đã tập trung thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (gọi tắt là vốn FDI). Kết quả bước đầu đã góp phần quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »