Thời sự địa phương

Sở GTVT giải ngân trên 75% nguồn vốn XDCB

30/10/2018

Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long cho biết, tính từ đầu năm đến nay Sở giao thông vận tải đã giải ngân 190 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản, đạt  trên 75% tổng nguồn vốn đã được phân bổ trong năm. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »