Người đưa tin 24G

Bão số 7 đổi hướng, ít ảnh hưởng đến Việt Nam

31/10/2018

Khi vào Biển Đông, bão số 7 (tên quốc tế là Yutu) không di chuyển theo hướng Tây như trước đó mà đổi hướng theo hướng Tây Bắc. Dự báo các giờ tiếp theo, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Bắc, Bắc Tây Bắc, Bắc Đông Bắc và ít ảnh hưởng đến Việt Nam. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »