Thời sự địa phương

Thành phố Vĩnh Long họp dân triển khai đường Bờ Kênh dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án TPVL”

01/11/2018

Thành phố Vĩnh Long hôm qua họp dân triển khai dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án Thành phố Vĩnh Long” và phương án giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư tuyến đường Bờ Kênh qua phường 3 và phường 4. Hơn 120 hộ dân nằm trong vùng dự án đến dự.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »