Người đưa tin 24G

Phát hiện thịt heo và thịt gà nhiễm chất cấm

01/11/2018

Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã phát hiện 4 mẫu thịt heo, 6 mẫu thịt gà nhiễm Salmonella, 41 mẫu thủy sản dư lượng kháng sinh và thủy ngân.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »