Thời sự địa phương

Xuân Hiệp hoàn thành xã nông thôn mới

07/11/2018

Kết quả đánh giá của Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long cho thấy, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn đến nay đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Diện mạo nông thôn đổi mới, đời sống người dân được nâng lên. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »