Thời sự địa phương

Tỉnh ủy giám sát việc thực hiện Nghị quyết năm 2018 tại huyện Long Hồ

08/11/2018

Tiếp tục đợt giám sát việc thực hiện Nghị quyết năm 2018,  hôm nay các đoàn giám sát của Tỉnh ủy Vĩnh Long đã đến giám sát tại các huyện Long Hồ, Tam Bình, Mang Thít và thành phố Vĩnh Long. Đoàn giám sát do ông Trương Văn Sáu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến giám sát tại huyện Long Hồ.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »