Tin trong nước

Hội thảo khoa học quốc tế Biển Đông

09/11/2018

Sáng nay, tại thành phố Đà Nẵng, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 10 với chủ đề Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực đã khai mạc, với sự tham gia của hơn 200 đại biểu trong nước và quốc tế cùng trao đổi và đề xuất các biện pháp cải thiện khả năng quản lý và quản trị Biển Đông vì an ninh và thịnh vượng chung của khu vực.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »