Thời sự địa phương

Thu hoạch lúa Thu Đông

09/11/2018

Thời điểm này nông dân tỉnh Vĩnh Long tập trung thu hoạch lúa Thu Đông. Ghi nhận ở các địa phương thì năng suất vụ lúa này thấp hơn cùng vụ năm ngoái, hiệu quả sản xuất không cao nên nông dân kém vui.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »