Thời sự địa phương

Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp bàn giao máy móc, thiết bị cho doanh nghiệp

13/11/2018

Chiều nay, Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp – Sở công thương tỉnh Vĩnh Long tổ chức nghiệm thu và bàn giao máy móc thiết bị phục vụ sản xuất cơ khí cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại – dịch vụ Tâm Hữu Tín, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »