Thời sự địa phương

Những dòng kênh “chết”

13/11/2018

Tại những cánh đồng ruộng rẫy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có nhiều con kênh thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trong số này có nhiều con kênh mà nhiều người gọi là “kênh chết”, bởi nó không đáp ứng được yêu cầu của con kênh phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống sinh hoạt của người dân.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »