Thời sự địa phương

Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Vĩnh Long làm việc vơi Cục thuế

13/11/2018

Sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đến giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018 tại Cục Thuế tỉnh.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »