Thời sự địa phương

Ban kinh tế – ngân sách giám sát tại Sở tài chính tỉnh Vĩnh Long

14/11/2018

Chiều nay , Ban kinh tế- ngân sách – Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đến giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018  tại Sở tài chính tỉnh.

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »