Thời sự địa phương

Hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu- phát triển thị trường

16/11/2018

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức nhiều hội nghị kết nối cung – cầu giữa các doanh nghiệp trong tỉnh với các doanh nghiệp và  các  nhà phân phối ngoài tỉnh. Qua đó đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tỉnh quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác kinh doanh, phát triển thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh.   

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »