Danh sách ủng hộ

Danh sách ủng hộ Những ước mơ xanh từ ngày 12/11/2018 đến 17/11/2018

19/11/2018

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

761

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

762

Mát Kính Nhãn Khoa

95 Trưng Nữ Vương, P1, TPVL

500,000 

763

Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân

Cái Bè, Tiền Giang

100,000 

764

Chị Hân

TPHCM

400,000 

765

Ảnh Màu Xuân Phát

P2, TPVL

200,000

766

Nhóm viên gạch  nhỏ

Trường Nguyễn Văn Thiệt, Mang Thít

200,000

767

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

768

Chị Số 39

Chợ Vĩnh Long

500,000

769

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000

770

Yến Trâm

Trường An

50,000

771

Tiệm điện Năm Xây

Chợ Vĩnh Long

50,000

772

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

500,000

773

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000

774

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000

775

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000

776

Bà Từ

P4, TPVL

100,000

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »