Thời sự địa phương

Vĩnh Long thu thập thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư đạt thấp

27/11/2018

Sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện thu thập thông tin dữ liệu Quốc gia về dân cư, Vĩnh Long mới đạt trên 45% chỉ tiêu đề ra. Trước thực trạng này, Ban chỉ đạo 896 tỉnh đã đề ra nhiều biện pháp tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành đúng thời gian quy định.

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »