Thời sự địa phương

Mở rộng quyền tự chủ cho các trường đại học

03/12/2018

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học vừa được Quốc hội thông qua đã đáp ứng sự mong đợi của các trường đại học trong cả nước. Đây là bước đột phá để các trường thực hiện tự chủ và phát huy vai trò của Hội đồng trường.

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »