Tin thế giới

COP 24: Kỳ vọng thực thi hiệp định Paris

04/12/2018

Theo giới phân tích, việc COP 24 đưa ra kế hoạch hành động rõ ràng để cắt giảm lượng khí thải nhà kính, đảm bảo thực thi Hiệp định Paris thực sự là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Bởi lẽ, các nỗ lực chống biến đổi khí hậu hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »