Thời sự địa phương

Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018

06/12/2018

Sáng nay, Tỉnh ủy Vĩnh Long khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018 (dành cho cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp). 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »