Thời sự địa phương

Khách du lịch đến Vĩnh Long tăng 8%

06/12/2018

Hoạt động du lịch của tỉnh năm 2018 phát triển khá, trong đó du lịch sinh thái miệt vườn được chú trọng. Ước lượng khách du lịch đến tỉnh trong năm 2018 tăng 8% so với năm 2017.

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »