Người đưa tin 24G

Có nên bêu tên học sinh điểm thấp, kỷ luật kém?

11/12/2018

Ông bà ta có câu "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò", những trò nghịch thì vô số, cách ứng xử của thầy cô, nhà trường cũng muôn hình vạn kiểu. Trong đó, hình thức xử lý bêu tên học sinh học kém, vi phạm kỷ luật trước mặt bạn bè, tập thể lớp, trước toàn trường là một trong những hình thức mà không ít thầy cô, trường học đã từng sử dụng.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »