Thời sự địa phương

Doanh nghiệp chú trọng sản xuất sạch hơn

11/12/2018

Thời  gian qua với việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về “Sản xuất sạch hơn”, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh Vĩnh Long có nhiều giải pháp ứng dụng vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường.

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »