Thời sự địa phương

Thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật – vấn đề cần được quan tâm

14/12/2018

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức tạp. Trong đó tình trạng thanh niên, thiếu niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng về tính chất, mức độ, cũng như phương thức thủ đoạn.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »