Thời sự địa phương

Nâng cao chất lượng kết nối cung – cầu

14/12/2018

Thời gian qua, Sở công thương tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức nhiều cuộc kết nối cung – cầu giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã tại địa phương với  các doanh nghiệp và các nhà phân phối ngoài tỉnh theo phương châm “chất lượng – hiệu quả”. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »