Thời sự địa phương

Trữ ngọt bằng túi PVC

14/12/2018

Tại 2 xã Thanh Bình và Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, nhiều hộ nghèo đã được hỗ trợ lắp đặt hệ thống chứa nước bằng túi PVC. Hệ thống chứa nước này có dung tích lớn, lại nhẹ gọn, dễ di chuyển, có thể  sử dụng lâu dài.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »