Tin thế giới

Pháp sáp áp thuế riêng đối với các công ty công nghệ lớn

18/12/2018

Từ ngày 01/01/2019, Pháp sẽ áp thuế riêng đối với các công ty công nghệ lớn. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh EU đang gặp khó khăn trong việc hoàn tất quy định thuế mới cho cả khối.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »