Tin thế giới

Buenos Aires – kinh đô sách của thế giới

18/12/2018

Sự phát triển của sách điện tử đang khiến các cửa hàng sách dần biến mất. Thế nhưng, tại thủ đô Buenos Aires của Argentina, điều này không hề diễn ra. Với 734 hiệu sách trên 2,8 triệu dân, Buenos Aires có số hiệu sách tính trên số dân nhiều hơn bất cứ thành phố nào khác trên thế giới

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »