Người đưa tin 24G

ĐBSCL sụt lún gần 2,5 cm mỗi năm

19/12/2018

Theo một dự án của Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên phối hợp với Mạng lưới sông ngòi Việt Nam và Ban điều phối viện trợ nhân dân vừa thực hiện thì toàn bộ ĐBSCL đang sụt lún gần 2,5cm mỗi năm.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »