Thời sự địa phương

Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2

19/12/2018

Sáng nay Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2018-2023. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »