Thời sự địa phương

Xuân Hiệp về đích nông thôn mới

19/12/2018

Xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn là 1 trong số 3 xã vừa được Hội đồng thẩm định xã nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long công nhận hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Nét nổi bật ở xã Xuân Hiệp là có đến 10 tiêu chí thực hiện vượt chuẩn nông thôn mới. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »