Tin thế giới

Xu thế hòa bình trên thế giới

27/12/2018

Chặng đường tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên chắc chắn còn nhiều chông gai, đòi hỏi nhiều nỗ lực, thiện chí và sự tin cậy lẫn nhau giữa các bên liên quan. Song, việc các bên phối hợp tháo nút thắt cho vấn đề Triều Tiên đã đem cơn gió lành đến khu vực, đồng thời khẳng định chiến thắng của xu thế hòa giải thay cho đối đầu

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »