Thế giới quanh ta

Ngôi đền cho mọi tôn giáo

27/12/2018

Nhắc đến một ngôi đền hay nhà thờ người ta đều nghĩ rằng đây là nơi phục vụ cho 1 tôn giáo, tín ngưỡng nào đó. Tuy nhiên, tại Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, có 1 ngôi đền dành cho mọi người ở tất cả các tôn giáo.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »