Danh sách ủng hộ

Danh sách ủng hộ Những ước mơ xanh từ ngày 24/12/2018 đến 30/12/2018

31/12/2018

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

864

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

865

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000

866

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

867

Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân

Cái Bè, Tiền Giang

100,000

868

Nhóm viên gạch nhỏ

Hs trường Nguyễn Văn Thiệt

100,000

869

Yến Trâm

Trường An

50,000

870

Tiệm điện Năm Xây

Chợ Vĩnh Long

50,000

871

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

500,000

872

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000

873

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000

874

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000

875

Lò nem sáu xệ con

Tân Hạnh, Long Hồ

200,000

876

Hai em Trương, Quỳnh

P4, TPVL

500,000

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »