Thế giới quanh ta

Độc đáo lễ hội Haxey Hood ở Anh

08/01/2019

Cứ vào ngày cuối tuần đầu tiên của năm mới, người dân Anh lại đổ về vùng đồng quê thuộc hạt Lincolnshire để tham gia một trong những lễ hội truyền thống lâu đời và độc đáo mang tên Haxey Hood, hay còn được gọi là lễ hội cướp mũ.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »