Thời sự địa phương

Nhiều tình cảm tiếc thương dành cho bác Hai khuyến học

10/01/2019

Thời gian qua, các cấp hội khuyến học tỉnh Vĩnh Long thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài, chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Trong đó có sự đóng góp to lớn của đồng chí Phan Tấn Tài, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Vĩnh Long.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »