Thời sự địa phương

Nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên thời hội nhập

10/01/2019

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra những thay đổi lớn trong đời sống, kinh tế – xã hội. Điều  này đòi hỏi sinh viên phải năng động sáng tạo ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »