Thời sự địa phương

Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Long tổng kết năm 2018

10/01/2019

 Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2020; tổng kết phong trào kinh tế tập thể, hoạt động Liên minh HTX năm 2018, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phát động các phong trào thi đua trong hệ thống liên minh HTX tỉnh năm 2019.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »