Tin thế giới

Cuba công bố dự thảo cuối cùng của hiến pháp mới

11/01/2019

Từ đêm 09/01, giờ Việt Nam, chính phủ Cuba đã bắt đầu cho công bố rộng rãi phụ san đặc biệt đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo cuối cùng của Hiến pháp mới vừa được Quốc hội thông qua. Theo thông báo, khoảng 3,1 triệu bản in cùng các bản điện tử đang được đăng tải và phát hành ở đảo quốc này.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »