Thời sự địa phương

Đa dạng phương thức hỗ trợ nhà đầu tư

11/01/2019

Thời gian qua tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đa dạng phương thức hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào địa phương. Qua đó đã tạo được niềm tin tưởng của doanh nghiệp khi triển khai dự án đầu tư.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »