Thời sự địa phương

Sinh viên nghiên cứu khoa học

11/01/2019

Trong thời đại mới, sinh viên không chỉ nỗ lực học tốt, chung sức vì cộng đồng, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động đoàn thể mà còn nghiên cứu khoa học, sáng tạo. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực trong học tập và cuộc sống.

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »