Người đưa tin 24G

Thi sát hạch giấy phép lái xe sẽ bổ sung nhiều điểm mới

12/01/2019

Sẽ có 600 câu hỏi, thay vì 450 câu trong bộ đề thi sát hạch lấy giấy phép lái xe. Đó là một trong những thay đổi sẽ được đưa vào chương trình đào tạo và thi giấy phép lái xe từ tháng 1 này nhằm tăng cường đảm bảo an toàn giao thông.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »