Danh sách ủng hộ

Danh sách ủng hộ Những ước mơ xanh từ ngày 07/01/2019 đến 13/01/2019

14/01/2019

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

12

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

13

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000

14

Bà Từ

P4, TPVL

200,000

15

Anh HÙng

P1, TPVL

50,000

16

Bạn xem đài

P2, TPVL

500,000

17

Nhóm viên gạch nhỏ

Hs trường Nguyễn Văn Thiệt

150,000

18

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000

19

Ngụy Khả Doanh

P4, TPVL

500,000

20

Yến Trâm

Trường An

50,000

21

Tiệm điện Năm Xây

Chợ Vĩnh Long

50,000

22

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

500,000

23

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000

24

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000

25

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000

26

Chú Đinh Ngọc Chơn

Long An

1,500,000

27

Thính Giả Cầu Đôi

 

2,500,000

28

2 Em Trường, Quỳnh

P4, TPVL

500,000

29

Thính Giả Cầu Đôi

 

1,000,000

30

Thính Giả P5

 

1,000,000

31

Chị Cao

Đồng Nai

1,000,000

32

Anh Thanh

TPHCM

1,000,000

33

Bà Năm

Tiền Giang

1,000,000

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »