Tin trong nước

Ngành Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2019

16/01/2019

Đến năm 2018, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tinh giản biên chế là 40.500 người, dự kiến năm 2019 sẽ giảm khoảng 44.510 người. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »