Thời sự địa phương

Vĩnh Long tập trung tái cơ cấu ngành công nghiệp

16/01/2019

Thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, trong năm 2018, tỉnh Vĩnh Long đã tập trung chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp theo hướng phát huy tiềm năng – lợi thế, nâng cao chuỗi giá trị, gia tăng giá trị sản xuất, nhằm nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »