Thời sự địa phương

Xã Long Mỹ nâng cao chất lượng xã nông thôn mới

16/01/2019

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngoài các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng từ ngân sách nhà nước thì sự chung tay góp sức của người dân làm cho môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp là rất quan trọng, góp phần xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »