Thời sự địa phương

Sẵn sàng cho vụ hoa Tết

17/01/2019

Cùng với các làng hoa nổi tiếng trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ở tỉnh Vĩnh Long cũng có nhiều xóm nghề trồng hoa phục vụ Tết. Thời điểm này, nông dân trồng hoa ở Vĩnh Long cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho vụ hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »