Người đưa tin 24G

Đặt bẫy chuột trên cây ở miền Tây: Lạ mà hay

18/01/2019

Từ kinh nghiệm sản xuất, nông dân ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã nắm rõ tập tính phá hại của chuột, từ đó có nhiều sáng kiến diệt chuột, hạn chế tình trạng dùng điện bẫy chuột gây nguy hiểm cho con người, cũng như dùng hóa chất diệt chuột gây ô nhiễm môi trường.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »