Phim đã chiếu

Tía ơi đừng say

18/01/2019

Một chiến dịch đặc biệt được đưa ra để giúp người cha cay nghiện rượu, nhưng giải pháp của 3 người con đã gặp phải muôn vàng rắc rối khi những cơn nghiện lâu năm của ông đã trở thành thói quen không dễ dàng từ bỏ.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »